Patientinformation

Henvisning og betaling

Som medlem af sygesikringens gruppe 1 skal man have en henvisning fra din egen læge, før du bestiller en tid.
Som medlem af sygesikringens gruppe 2 skal man betale et honorar for behandlingen, men behøver ikke en henvisning.
Hvis man ønsker at gøre brug af sin sundhedsforsikring, og forsikringsselskabet har godkendt undersøgelse ved hudlæge, kan tid bestilles hertil.

 Akut tid er efter direkte kontakt fra egen læge.

 
Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.
Der må forventes en regning på 300,- for udeblivelse uden afbud til en konsultation og 600,- ved operation eller allergiundersøgelse. Der skal meldes afbud på telefon (86132280, tryk 3), fax (86132287) eller elektronisk (se fanen "Tidsbestilling") så vidt muligt senest dagen før, ellers på selve dagen.

 
Ventetid

Der er 16 ugers ventetid på almindelige undersøgelser.
Der er 6 måneders ventetid på behandling af fodvorter.

Ved mistanke om hudkræft eller mistænkelige modermærker er der kortere ventetid.

I akutte situationer, herunder mistanke om modermærkekræft, skal din egen læge ringe til klinikken mhp akuttid.

 
Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet 9-12 (pause fra 10.30-11) modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser på telefon 86132280.
Telefonen er lukket på mandage.

Personer, der ønsker at anvende sundhedsforsikring bedes oplyse årsagen til tidsbestillingen, samt forsikringsselskab, kan ringe på telefon 86132290 kl 8-9.

 

For bestilling af tid elektronisk, henvises til vejledning under fanen "Tidsbestilling"

Information om utilsigtede hændelser (www.dpsd.dk).Information om klagemuligheder (www.patientombuddet.dk).Information om erstatning (www.patienterstatningen.dk).